Verkleuren; geel / bruin

Veel implantaten komen er bij de explantatie geel / bruin verkleurd uit. Niet goed onderzocht is waarom dit is. In één onderzoek zegt men dat ze jodium hebben gevonden in het implantaat, dat aantoont dat de doorlaatbaarheid onaanvaardbaar is. Opvallend is dat soms één van de twee implantaten geel/bruin is.

Onderzoeken

Prevention of Biofilm Associated Infections and Degradation of Polymeric Materials Used in Biomedical Applications>>

Aging of retrieved gel breast implants: a comparison between two product generations 2015 >>

Poly Implant Prothèse Silicone Breast Explants: Chemical Analysis of Silicone Gel and Implant Shell 2019 >>

Soft, Brown Rupture: Clinical Signs and Symptoms Associated with Ruptured PIP Breast Implants >>

Aging of retrieved gel breast implants: A comparison between two product generations >>

Book: Polymer Permeabilty >>

Clear to cloudy >>