Osteomyelitis

Osteomyelitis is een ontsteking van het bot of beenmerg, door bepaalde soorten bacteriën.

Osteomyelitis kan ontstaan door infecties van de implantaten, waarbij de ribben spontaan kunnen breken.

Het wordt dan "Breast Implant Associated Osteomyelitis" (borstimplantaat geassocieerde Osteomyelitis) genoemd.

Bij het meldpunt zijn 3 vrouwen bekend bij wie de ribben spontaan braken.


Wetenschappelijke onderzoeken:

Systemic antibiotic therapy does not significantly improve outcome in a rat model of implant-associated osteomyelitis induced by Methicillin susceptible Staphylococcus aureus. >>

A new model of implant-related osteomyelitis in the metaphysis of rat tibiae. >>

Osteomyelitis of sternum and rib after breast prosthesis implantation: A rare or underestimated infection? >>