Dr. B. Pfleiderer

Haar onderzoeken


Liquid- and solid-state high-resolution NMR methods for the investigation of aging processes of silicone breast implants >>

Bepaling van siloxanen, silicium, en platina in weefsels van vrouwen met siliconengel gevulde implantaten >> Vertaling

Een onderzoek naar de veroudering van siliconen borstimplantaten met behulp van 29Si, 1H 1H relaxation and DSC metingen .>>

Vloeibare en vaste stof hoge resolutie NMR methoden voor het onderzoek van verouderingsprocessen van siliconen borstimplantaten >>

De correlatie tussen implantaat breuken, magnetische resonantie spectroscopisch geschatte siliconen aanwezigheid in de lever, antilichaam status en de klinische symptomen. >>

MRI en MR spectroscopie na siliconen borstimplantaten in de vrouwelijke borst. >>

Determination of low molecular weight silicones in plasma and blood of women after exposure to silicone breast implants by GC/MS. >>