Ziekte van Still

De ziekte van Still is een zeldzame reumatische aandoening. In de beginfase kan de arts uiteenlopende symptomen waarnemen zoals keelpijn, spierpijn en koorts. Deze kenmerken doen denken aan een griep. Bij bloedonderzoek merkt men een hoge bloedbezinkingsnelheid (sedimentatiesnelheid, ESR) en toename van het aantal leukocyten (witte bloedlichaampjes) vast. Aan de hand van deze kenmerken en eventueel bijkomende vaststellingen zoals een vergrote milt, zwelling van de lymfeklieren, zalmkleurige uitslag kan de diagnose 'Ziekte van Still' vastgelegd worden. >>

  • hoge koorts

  • vluchtige zalmkleurige uitslag

  • vergrote lymfeklieren of milt

  • toename aantal leukocyten

  • gewrichtsklachten

  • keelpijn

  • leverfunctiestoornis

  • negatieve reumafactor / negatieve SLE testen

Onderzoeken

De ziekte van Still wordt in onderstaande wetenschappelijke onderzoeken in verband gebracht met siliconen borstimplantaten:

Ziekte van Still, lupus-achtig syndroom, en siliconen borstimplantaten. Een geval van 'ASIA' (Shoenfeld-syndroom). >>

Still's-achtige ziekte, borstprothese, en collageen implantaten. >>

Ziekte van Still in patiënten met siliconen borstimplantaten >>

Systemische inflammatoire ziekten en siliconen borstprotheses: verslag van een geval van volwassenen ziekte van Still en overzicht van de literatuur. >>