Systemische sclerose/scleroderma (ss)

Wat is Systemische Sclerose?

Sclerodermie is een ernstige auto-immuunziekte die een verharding (sclerosering) van bindweefsel veroorzaakt. Deze verharding kan zich voordoen in de huid, en gaat vaak gepaard met problemen van de haarvaten. Met systemische sclerose wordt aangegeven dat het de ziekte ook interne organen aantast, zoals de maag, slokdarm, darm, de longen en nieren.

Systemische sclerose - gaat bijna altijd gepaard met het fenomeen van Raynaud.(erg koude handen en voeten, ‘dode’ vingers/tenen), symmetrische huidafwijkingen, positieve ANA. (antinucleaire antibody) Antilichamen richten zich tegen eigen lichaamsweefsel, daarom ook auto-immuunziekten genoemd.

Folder >>

Deze symptomen werden door Dow Corning Settlement in verband gebracht met siliconen en hiervoor werden schadeclaims uitgekeerd.

vanaf blz 87 >>

Crest - syndroom is de benaming voor een uitingsvorm van systemische sclerose. De letters CREST staan voor:

  • Calcinose - verkalkingen in de huid

  • Raynaudfenomeen - aanvallen die gepaard gaan met eerst witte, dan blauwe, dan rode verkleuring van de handen en voeten.

  • Oesofagusmotileit - beweeglijkheid van de slokdarm, veroorzaakt klachten van slecht zakken van voedsel en zuurbranden

  • Sclerdodactylie - scleroderme veranderingen aan de vingers (verharding van de huid, spitse vingertoppen, droge nagelriemen, wondjes)

  • Teleangiectasien - spider nevus -achtige plekken op de huid, vooral in het gezicht.

Proximale scleroderma — symmetrische verdikking, opspanning en verharding van de huid van de vingers en de huid vlakbij de metacarpofalangeale (middenhandsbeentje)of metatarsofalangeale (middenvoetsbeentje) gewrichten. De veranderingen kunnen een invloed hebben op de volledige armen en benen, gezicht, hals en romp

Andere verschijnselen:

1. Sclerodactyly: Hierboven vermelde huidveranderingen beperkt tot de vingers.

2. Putjes van littekens in de vingers/tenen of verlies van vastheid van de binnenkant van de vinger: Ingedrukte plekken aan vingertoppen of verlies van weefsel van binnenkant vinger ten gevolge van ischemie.(bloedeloosheid door afsluiting van bloedvat)

3. Bibasilaire longfibrose (bindweefselvorming in de long): kunnen op een röntgenfoto eruit zien als diffuse (verspreide) vlekken of “honingraatlong”.

Wetenschappelijke onderzoeken Systemische Sclerose

Association of anti-RNA polymerase III antibody with silicone breast implants rupture in a multicentre series of Italian patients with systemic sclerosis 2021 >>

Systemic Sclerosis and microscopic polyangiitis after systemic exposure to silicone 2021 >>

A case of late-onset systemic sclerosis with ruptured silicone breast implants 2018 >>

Systemic sclerosis with anti-RNA polymerase III positivity following silicone breast implant rupture: possible role of B-cell depletion and implant removal in the treatment. febr. 2017 >>

Association of anti-RNA polymerase III antibody and silicone breast implants in patients with systemic sclerosis 2016 >>

Scleroderma renal crisis following silicone breast implant rupture: a case report and review of the literature. 2015 >>

Systemic sclerosis associated with silicone breast implantation. 2013 >>

Autoimmune syndrome induced by adjuvants (ASIA) in the Middle East: morphea following silicone implantation. 2012 >>

Silicone and scleroderma revisited. 2012 >>

Scleroderma, primary biliary cirrhosis, and Sjogren'ssyndrome after cosmetic breast augmentation with silicone injection: a case report of possible human adjuvant disease 1984 >>

Implant Veterans of toxic exposure: Human Adjuvant Disease >>

Silicone breast implantation-induced scleroderma: description of four patients and a critical review of the literature.>>

Post-mammoplasty human adjuvant disease. (Morphea) >>

Silicone Breast Implants: History, Safety, and Potential Complications >>

Silicone and scleroderma revisited >>

Systemic Sclerosis after Augmentation Mammoplasty with Silicone Implants >>

Systemic Sclerosis after augmentation mammoplasty with silicone implants 1989 >>