Schildklierziekten

Schildklierziekten komen regelmatig voor bij vrouwen die zich bij het meldpunt hebben gemeld:

  • Ziekte van Hashimoto
  • Ziekte van Graves
  • Hyperthyreoïdie

Enkele onderzoeken;

Hashimoto's thyroiditis and silicone breast implants: >>

Is granulomatous thyroiditis a complication of breast implants? >>


Een aantal onderzoeken over schildklieraandoeningen kun je vinden in de wetenschappelijke onderzoeken van het ASIA syndroom:Two hundreds cases of ASIA syndrome following silicone implants: a comparative study of 30 years and a review of current literature >>Silicone implant incompatibility syndrome (SIIS): A frequent cause of ASIA (Shoenfeld’s syndrome) >>Human adjuvant disease induced by foreign substances: a new model of ASIA (Shoenfeld's syndrome).>>