Reuma

Artikel van een reumatoloog: The dark site of silicone >>

Onderstaande symptomen van Reuma werden door Dow Corning Settlement in verband gebracht met siliconen

en hiervoor werden schadeclaims uitgekeerd.vanaf blz 87 >>

Myalgias (spierpijnen)

Huidveranderingen of uitslag immuun overgebracht. Veranderingen in textuur of uitslag die al dan niet kenmerkend is voor LED;

systemische sclerose (scleroderma) of dermatomyositis (huid-spierontsteking)

diffuse petechiae (bloedpuntjes),

telangiectasias (blijvend verwijde bloedvaatjes vlak onder het oppervlak van de huid, zichtbaar als rode vaattekening)

livedo reticularis (wolkachtige vlekken op de huid)

Longsymptomen of afwijkingen, die al dan niet kenmerkend zijn voor LED, systemische sclerose (scleroderma) of Sjögren syndroom;

pleurale (longvlies) en/of interstitiale (tussen weefsel) longziekte

restrictieve (ademhalingsstoornis) longziekte

obstructieve longziekte (vernauwing luchtwegen)

Pericarditis (ontsteking hartzakje)

Neuropsychiatrische symptomen: cognitieve functiestoornis (geheugenverlies en/of concentratieproblemen)

Periferale neuropathie: (verlies van gevoel voor speldenprikken, trillingen, aanrakingen of positie)

paresthesie, ( tintelende of brandende pijn in handen en voeten),

verlies van peesreflexen,

proximale of distale spierzwakte (verlies van spierkracht in handen en voeten of verzwakking van enkels, handen of voetval)

tekenen van dysesthesie,(vermindering gevoel huid)

insluitingsneuropathieën

Myositis of myopathie:

abnormale CPK of aldolase (bloedonderzoek),

abnormale cybextest (spierkrachtmeting)

abnormale EMG (zenuwgeleidingsonderzoek),

abnormale spierbiopsie

Serologische afwijkingen (bloedtesten):

ANA, Anti-DNA, SSA, SSB, RNP, SM, Scl-70, centromere, Jo-1, PM-Scl of dsDNA.

Andere autoantistoffen, waaronder thyroïde antistoffen, anti-microsomale of anti-cardiolipine, of RF, verhoging van immunoglobuline (IgG, IgA, IgM) ESR, CRP

Lymfadenopathie (vergroting lymfeknopen)

Dysfagie (slikstoornis)

Wetenschappelijke onderzoeken reuma >>