Reuma

Artikel van een reumatoloog; The dark site of silicone

>> (soms melding van een onveilige site)

Deze symptomen werden door Dow Corning Settlement in verband gebracht met siliconen en schadeclaims uitgekeerd

vanaf blz 87 >>

Myalgias (spierpijnen)

Huidveranderingen of uitslag immuun overgebracht. Veranderingen in textuur of uitslag die al dan niet kenmerkend is voor LED;

 • systemische sclerose (scleroderma) of dermatomyositis (huid-spierontsteking)

 • diffuse petechiae (bloedpuntjes)

 • telangiectasias (blijvend verwijde bloedvaatjes vlak onder het oppervlak van de huid, zichtbaar als rode vaattekening)

 • livedo reticularis (wolkachtige vlekken op de huid)

Longsymptomen of afwijkingen, die al dan niet kenmerkend zijn voor LED, systemische sclerose (scleroderma) of Sjögren syndroom;

 • pleurale (longvlies) en/of interstitiale (tussen weefsel) longziekte

 • restrictieve (ademhalingsstoornis) longziekte

 • obstructieve longziekte (vernauwing luchtwegen)

Pericarditis (ontsteking hartzakje)

Neuropsychiatrische symptomen: cognitieve functiestoornis (geheugenverlies en/of concentratieproblemen)

Periferale neuropathie: (verlies van gevoel voor speldenprikken, trillingen, aanrakingen of positie)

 • paresthesie, ( tintelende of brandende pijn in handen en voeten),

 • verlies van peesreflexen,

 • proximale of distale spierzwakte (verlies van spierkracht in handen en voeten of verzwakking van enkels, handen of voetval)

 • tekenen van dysesthesie,(vermindering gevoel huid)

 • insluitingsneuropathieën

Myositis of myopathie:

 • abnormale CPK of aldolase (bloedonderzoek),

 • abnormale cybextest (spierkrachtmeting)

 • abnormale EMG (zenuwgeleidingsonderzoek),

 • abnormale spierbiopsie

Serologische afwijkingen (bloedtesten):

 • ANA, Anti-DNA, SSA, SSB, RNP, SM, Scl-70, centromere, Jo-1, PM-Scl of dsDNA.

 • Andere autoantistoffen, waaronder thyroïde antistoffen, anti-microsomale of anti-cardiolipine, of RF, verhoging van immunoglobuline (IgG, IgA, IgM) ESR, CRP

Lymfadenopathie (vergroting lymfeknopen)

Dysfagie (slikstoornis)

Wetenschappelijke onderzoeken

US FDA Breast Implant Postapproval Studies: Long-term Outcomes in 99,993 Patients. 2019 >>

Silicone breast implants and the risk of autoimmune/rheumatic disorders: a real-world analysis. okt 2018 (2 miljoen deelnemers, studie van 20 jaar) 2018 >>

Silicon, a possible link between environmental exposure and autoimmune diseases: The case of Rheumatoid Arthritis. 2012 >>

ASIA - Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants; even and odd. 2011>>

Silcone gel breast implant rupture, extracapsulair silicone and health status in a population of women (fibomyalgia) 2001>>

Development of polyarthritis after insertion of silicone breast implants followed by remission after implant removal in 2 HLA-identical sisters bearing rheumatoid arthritis susceptibility genes. 1997 >>

Fever, rash and arthritis in a woman with silicone gel breast implants. 1997>>

Autoantibodies and clinical rheumatic complaints in two children of women with silicone gel breast implants. 1994 >>

A clinical and immunologic evaluation of women with silicone breast implants and symptoms of rheumatic disease. 1993 >>

Polyarthralgia after augmentation mammaplasty with saline-filled implants. 1992 >>