Dunnevezelneuropathie

Wat is DVN - Dunnevezelneuropathie

Bij dunnevezelneuropathie (DVN) zijn de dunste zenuwvezels in het lichaam beschadigd waardoor ze niet goed functioneren. Dit gaat gepaard met zenuwpijn en een veranderd gevoel voor pijn en temperatuur. Daarnaast kunnen de autonome functies, zoals de regeling van de bloeddruk, de spijsvertering en de transpiratie verstoord zijn. (bron expertisecentrum DVN >>

Meer info >>

Verschijnselen

 • zenuwpijn (brandend, prikkelend, schietend), doorgaans het eerst in de voeten en handen

 • andere gevoelsklachten (veranderd gevoel voor pijn en temperatuur, overgevoeligheid voor aanraking (allodynie) en pijnprikkels (hyperalgesie)

 • normale functie van de dikke zenuwvezels (normale kracht, spierrekkingsreflexen en gevoel voor trillingen).

Daarnaast kunnen hierbij verstoorde autonome functies voorkomen zoals

 • droge ogen en/of mond;

 • problemen met scherpstellen van de ogen;

 • transpiratiestoornissen: te veel of te weinig zweten;

 • problemen met plassen;

 • impotentie of vaginale droogheid;

 • afgenomen maaglediging;

 • diarree of verstopping;

 • opvliegers;

 • duizeligheid bij snel opstaan;

 • hartkloppingen.

Bron: expertisecentrum DVN >>

Expertisecentrum

In Maastricht zit een expertisecentrum voor DVN >>

Hoe wordt diagnose gesteld?

Dunnevezelneuropathie kan worden vastgesteld door middel van

 • temperatuurdrempelonderzoek

 • spierbiopt, want dan zie je dat er minder dunne vezels (intraepidermail nerve fibers) gevonden worden.

 • bloedonderzoek, zoals suiker, B12, immunologische waarden, en eventueel DNA-onderzoek

Behandeling

Neuropathische pijn reageert slecht op gewone pijnbestrijding, maar soms wel op:

antidepressiva: duloxetine, venlafaxine, amitriptyline, nortriptyline;

• anti-epileptica: gabapentine, pregabaline;

• opiaten: morfineachtige medicijnen zoals tramadol of oxycodon.


Vraag een doorverwijzing naar een pijnpoli en overweeg een pijnrevalidatie.

In het 'Instituut voor neuropathische pijn' in Soest hebben ze een grote hoeveelheid crèmes en medicijnen die speciaal voor neuropathische pijn zijn ontwikkeld. >>

Branderige pijn en/of loopstoornis

41% van de vrouwen die een vragenlijst hebben ingevuld bij het Meldpunt hebben neurologische uitval gemeld. Bij navraag gaat het vaak om brandende pijn en/of loopstoornis. Vaak komen neurologen er maar moeilijk achter wat de oorzaak hiervan is en betitelen het dan vaak als: psychosomatisch ('tussen de oren').

Bij klachten door siliconen blijkt neurologische uitval ook gerelateerd te zijn aan dunnevezelneuropathie. >> De dunne pijnvezels zijn dan aangetast. Dit is niet te diagnosticeren met een EMG, omdat daarmee de grote vezels worden gemeten

Medische misser?

Toch blijkt het vaak te gaan om een medische misser. Ze zoeken niet op de juiste manier. Ze beginnen vaak met een EMG (Elektro Myogram), daarbij wordt de spieractiviteit van de spieren gemeten.

Wetenschappelijke onderzoeken

Breast implant illness: scientific eveidence of its existence. 2021 >>

Complex syndromes of chronic pain, fatigue and cognitive impairment linked to autoimmune dysautonomia and small fiber neuropathy. 2020 >>