MCS / Multiple Chemical Sensitivity

Vanwege de vele chemische stoffen die tijdens de productie van siliconen worden gebruikt, >> is de kans aanwezig dat je heftig op deze stoffen reageert.

Je kunt de aandoening ' Meervoudige chemische gevoeligheid ' ontwikkelen. >>

Wat is MCS syndroom: >>

De gezondheidsraad over MCS vanaf blz 11 >>