MCS / Multiple Chemical Sensitivity

Reactie op chemische stoffen

Vanwege de vele chemische stoffen die tijdens de productie van siliconen worden gebruikt, is de kans aanwezig dat je heftig op deze stoffen reageert.

Je kunt de aandoening ' Meervoudige chemische gevoeligheid ' ontwikkelen. >>

Wat is MCS syndroom

Lees meer op de website van stichting MCS >>

Gezondheidsraad over MCS

De gezondheidsraad over MCS vanaf blz 11 >>

Wetenschappelijke onderzoeken

Autoinflammatory/autoimmunity syndrome induced by adjuvants (ASIA; Shoenfeld's syndrome): A new flame. 2018 >> In de volledige versie staat: Finally, some patients present with a multiple chemical sensitivity syndrome

The sick building syndrome as a part of the autoimmune (auto-inflammatory) syndrome induced by adjuvants. 2011 >>