Longziekten

Deze longaandoeningen worden met siliconen in verband gebracht

  1. Interstitiële pneumonie
  2. Longontsteking
  3. Embolie
  4. Kortademigheid / dyspnoe
  5. Alveolaire bloeding
  6. Pulmonale bloeding
  7. Longkanker
  8. Pleurale effusie


Wetenschappelijke onderzoeken >>