Human Adjuvant Disease

Wat is Human Adjuvant Disease?

Vaak wordt een verkeerde diagnose gesteld. Achteraf blijkt het dan toch vaak te gaan om Human Adjuvant Disease.

Dat is een auto-immuun-syndroom, waarbij het lichaam extreem gevoelig reageert op vreemd materiaal dat is ingebracht in het lichaam.

Het is systemische ontstekingsziekte waarbij sóms ook het centraal zenuwstelsel betrokken kan raken, die lijkt op Multiple Sclerose.

Een enkele keer wordt het ook wel PMSS / Prosthetic Mammoplasty Sensitivity Syndrome genoemd >>

Zie ook: ASIA: auto-immune / inflammatory syndrome induced by adjuvants >>

Wetenschappelijke onderzoeken Hman Adjuvant Disease

'ASIA’ - Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants: even and odd 2011 >>

ASIA- autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants 2011>>

The spectrum of ASIA: ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’ 2012 >>

Human adjuvant disease induced by foreign substances: a new model of ASIA (Shoenfeld's syndrome) >>

The sick building syndrome as a part of the autoimmune (auto-inflammatory) syndrome induced adjuvants >>

Gulf War syndrome as a part of the autoimmune (autoinflammatory) syndrome induced by adjuvant (ASIA) >>