Chronisch vermoeidheidssyndroom CVS / ME

Chronisch vermoeidheidssyndroom en siliconen

Mensen die blootstaan aan acute stress. ( psychisch, chemische of door andere oorzaak ) reageren met de productie van stoffen die vechten of vluchten mogelijk maken.

Het bloed trekt van de huid naar de spieren, het hart gaat sneller kloppen en men is klaar voor de actie.

Mensen die blootstaan aan subtiele chronische stress ( vele oorzaken ) reageren anders.

Er ontstaat een chronische belasting, die niet direct merkbaar hoeft te zijn.

Pas als de belasting de belastbaarheid overschrijdt ontstaan symptomen.

Dit kan ontstaan als meerdere, verschillende vormen van stress (b.v. siliconen en een virusinfectie of tevens een psychische belasting, of een lichte vorm van auto-immuunziekte ) tegelijk bestaan.

Of als een van de oorzaken een ernstige belasting gaan veroorzaken ( lekkage prothese, kanker, reuma, etc. )

Langzaam maar zeker ontstaat dan het veel beschreven 'chronisch vermoeidheidssyndroom'. De symptomen zijn bekend:

  • gebrek aan energie,

  • geheugenverlies,

  • spier-en gewrichtspijn,

  • eventueel haaruitval,

  • ontstekingen, etc.

De oorzaak is niet zeker, maar waarschijnlijk is een sterke belasting van het immuunsysteem daarbij van betekenis.

Wij zien het optreden bij virusinfecties, reuma,kanker, multipele sclerose. AIDS, bij siliconen prothesen en vele ander oorzaken.

Wij denken dat een stoornis in de productie van energie een belangrijke rol speelt bij deze klachten en wij zoeken naar een verklaring in het energie-productiesysteem van de cellen.

Wat is nu het verband siliconen, de bekende klachten en het immuunsysteem?

Er is een artikel in de Lancet ( een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift.) gepubliceerd waarin zij aantoonden dat vrouwen met siliconen-prothesen vaker anti-lichamen hebben tegen polymeren zoals siliconen. Als zij meer antilichamen vonden, dan vonden zij de vrouw ook zieker.

Filmpjes YouTube

Veel filmpjes over CVS / ME op Youtube: >>

Wetenschappelijke onderzoeken CVS - ME

Silicone breast implants and depression, fibromyalgia and chronic fatigue syndrome in a rheumatology clinic population 2019 >>

Scheuren van siliconen borstimplantaten en symptomen van pijn en vermoeidheid

Vrouwen met siliconen borstimplantaten melden vaak hevige pijn en chronische vermoeidheid.

Breuk van het implantaat wordt geassocieerd met een toename van klachten van pijn en chronische vermoeidheid.

Onderzoek bij 500 Nederlandse vrouwen 2003 >> Vertaling

Het gemeenschappelijke immunogene etiologie van chronisch vermoeidheidssyndroom; van infecties tot vaccins,

via adjuvants tot het ASIA syndroom 2011 >>

Infectie, vaccinatie, en de auto-antistoffen bij chronisch vermoeidheidssyndroom, oorzaak of toeval?

De bevindingen suggereren dat er een waarschijnlijke deregulering van het immuunsysteem plaatsvindt, beïnvloed door specifieke stoffen (infecties, vaccinatie, en producten, zoals silicone) 2009 >>

Chronisch vermoeidheidssyndroom met autoantilichamen - het resultaat van een vergrotend adjuvant effect

van Hepatitis- B vaccin en siliconen implantaat 2008 >>

Een klinische en laboratorium profiel van symptomatische vrouwen met siliconen borstimplantaten 1994 >>