ASIA

Wat is de afkorting ASIA?

Autoimmune / inflammatory syndrome, induced by adjuvants.

Autoimmuun / ontstekings-syndroom gestimuleerd door hulpstoffen (uit het milieu)

Criteria voor de diagnose ASIA

Belangrijkste criteria ASIA >>

  • Blootstelling aan externe prikkels Infecties, vaccinatie, siliconen, (adjuvant) voorafgaand aan de klinische verschijnselen

  • Verschijnselen van een van de klinische verschijnselen:

1) Spierpijn, myositis (spierontsteking) of spierzwakte

2) Gewrichtspijn of gewrichtsontsteking

3) Chronische vermoeidheid, slecht slapen of slaapstoornis

4) Neurologische verschijnselen die geassocieerd worden met demyelinisatie.

5) Cognitieve veranderingen, geheugenverlies

6) Koorts, droge mond.

7) Door het verwijderen van het middel (siliconen) treedt verbetering op.

8) Typische biopsie van de betrokken organen


Minder belangrijke criteria

  • Verschijnen van autoantistoffen gericht tegen de verwachte adjuvantia

  • Andere klinische verschijnselen (zoals prikkelbaar darmsyndroom)

  • Specifieke HLA (Humaan leukocyten antigen) (zoals HLA DRB1, HLA DQB1)

  • Inleiding van een autoimmuunziekte, ( zoals Multiple Sclerose, Systemische Sclerose) >>

Waar lijken de symptomen op?

De symptomen lijken erg op die van Fibromyalgie, zoals ernstige vermoeidheid en spierklachten: >>

Ook lijken de symptomen op het Sjögren syndroom, zoals droge ogen, droge mond >>

Wetenschappelijke onderzoeken ASIA - Shoenfeld's syndrome

Wetenschappelijke onderzoeken ASIA >>

Registratieformulier ASIA voor artsen

Registratieformulier ASIA syndroom voor artsen.

Mail het naar immunoloog prof. Cohen Tervaert: jw.cohentervaert@maastrichtuniversity.nl

Download het HIER

Bron: >>

Wetenschappelijke onderzoeken

Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Silicone Breast Implant and Risk Factors Associated to Autoimmune Diseases juli 2019 >>

Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants due silicone breast implant and rheumatic diseases 2019 >>

Autoinflammatory/autoimmunity syndrome induced by adjuvants (ASIA; Shoenfeld's syndrome): A new flame okt 2018 >>

The autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA)/Shoenfeld’s syndrome: descriptive analysis of 300 patients from the international ASIA syndrome registry juni 2017 >>

Destiny rides again: the reappearance of silicone gel-filled breast implant toxicity jan 2017 >>

Two hundreds cases of ASIA syndrome following silicone implants: a comparative study of 30 years and a review of current literature juli 2016 >>

Autoimmune / inflammotory Syndrome induced by Adjuvants and Sjögren Syndrome (PDF) april 2016 >>

Vaccins and autoimmunity (book) 2015 >>

Severe ASIA syndrome associated with lymph node, thoracic, and pulmonary silicone infiltration following breast implant rupture: experience with four cases april 2015 >> Vertaling

Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvant (ASIA) evolution after silicone implants. Who is at risk? april 2015 >> Vertaling

Adjuvants and lymphoma risk as part of the ASIA spectrum jan 2015 >> Vertaling

Long-term inflammatory conditions following silicone exposure: the expanding spectrum of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA) 2014 >>

Silicone implant incompatibility syndrome (SIIS): A frequent cause of ASIA (Shoenfeld’s syndrome) 2012 >>

ASIA - Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants 2010 >> Vertaling

ASIA: A New Way to Put the Puzzle Together 2011 >>

ASIA’ - Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants: even and odd 2011 >> Vertaling

The spectrum of ASIA: ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’ >> Vertaling

Autoimmune syndrome induced by adjuvants (ASIA) in the Middle East: morphea following silicone implantation. 2012 >> Vertaling

Human adjuvant disease induced by foreign substances: a new model of ASIA (Shoenfeld's syndrome) 2012 >> Vertaling

The sick building syndrome as a part of the autoimmune (auto-inflammatory) syndrome induced by adjuvants 2011 >> In 2015 >>

Gulf War syndrome as a part of the autoimmune (autoinflammatory) syndrome induced by adjuvant (ASIA).2012 >> Vertaling

'ASIA' - Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants.2011 >> Vertaling