ASIA

De afkorting ASIA staat voor:

Autoimmune / inflammatory syndrome, induced by adjuvants.

Autoimmuun / ontstekings-syndroom gestimuleerd door hulpstoffen (uit het milieu)

De symptomen lijken erg op die van Fibromyalgie, zoals ernstige vermoeidheid en spierklachten:. >>

Ook lijken de symptomen op het Sjögren syndroom, zoals droge ogen, droge mond >>

ASIA of Shoenfeld's syndroom: een nieuw autoimmuun syndroom? 2010

Belangrijkste criteria ASIA >>

  • Blootstelling aan externe prikkels Infecties, vaccinatie, siliconen, (adjuvant) voorafgaand aan de klinische verschijnselen

  • Verschijnselen van een van de klinische verschijnselen:

1) Spierpijn, myositis (spierontsteking) of spierzwakte

2) Gewrichtspijn of gewrichtsontsteking

3) Chronische vermoeidheid, slecht slapen of slaapstoornis

4) Neurologische verschijnselen die geassocieerd worden met demyelinisatie.

5) Cognitieve veranderingen, geheugenverlies

6) Koorts, droge mond.

7) Door het verwijderen van het middel (siliconen) treedt verbetering op.

8) Typische biopsie van de betrokken organen

Minder belangrijke criteria

  • Verschijnen van autoantistoffen gericht tegen de verwachte adjuvantia

  • Andere klinische verschijnselen (zoals prikkelbaar darmsyndroom)

  • Specifieke HLA (Humaan leukocyten antigen) (zoals HLA DRB1, HLA DQB1)

  • Inleiding van een autoimmuunziekte, ( zoals Multiple Sclerose, Systemische Sclerose) >>

Wetenschappelijke onderzoeken ASIA >>

Registratieformulier ASIA syndroom voor artsen.

Mail het naar immunoloog prof. Cohen Tervaert: jw.cohentervaert@maastrichtuniversity.nl

Download het HIER

Bron: >>