Antifosfolipidensydroom / APS

APS / Antifosfolipidensyndroom >>

ook wel Hughes-syndroom genoemd (naar de uitvinder) is een auto-immuunziekte en stollingsstoornis doordat autoantistoffen zich richten tegen Antifosfolipiden en Anticardiolipiden, met een trombosekans van 10 x zo hoog als normaal.

Wordt vaak in combinatie gevonden met SLE (lupus) en Sjögren Syndroom

Laat uw implantaten verwijderen als u APS heeft.

Symptomen

 • trombose
 • migraine - hoofdpijn
 • miskramen - impotentie
 • pijn
 • vlekkerige huid (wolkjes) - livedo reticularis
 • geheugenstoornis
 • concentratiestoornis
 • spraakproblemen, woorden niet kunnen vinden
 • depressie
 • slaapstoornis
 • persoonlijkheidsstoornis
 • gezichtsproblemen
 • MS achtig syndroom
 • beroerte
 • vermoeidheid
 • duizelig
 • bloedklonters
 • epileptische aanvallen
 • vlekjes op MRI
 • smaakverlies
 • bijnierproblemen
 • buikpijn
 • schildklier stoornis
 • neurologische trillingen/ spasmen
 • neuropathie (branderige zenuwpijn)
 • botbreuken
 • ernstige beenpijn - krampen - trombose
 • zweren - mond, voet, been
 • nier ader trombose
 • stollingsproblemen lever
 • hartafwijkingen
 • hersenafwijkingen
 • ademnood
 • desoriëntatie
 • bewustzijnsverlies
 • oorsuizingen
 • balans stoornis
 • longembolie

Foute diagnose

Er zijn veel ziektebeelden die een foute diagnose hebben gekregen en achteraf APS oftewel Hughes syndroom bleken te zijn.

In een boek van prof Hughes: 'The brain and other animal' noemt hij deze verkeerde diagnoses: epilepsie, zwakke benen, Multiple Sclerose, migraine, woorden niet kunnen vinden, smaakverlies, gekke-koeien-ziekte, St Vitusdans, Parkinson, persoonlijkheidsstoornis, 'hartinfarct', Addison disease, ernstige beenpijn, gezwollen benen, voetpijn, buikpijn, rugpijn, veel miskramen enz.

Behandelingen >>

Lotgenoten en info Nederland >>

Lotgenoten Engeland >>

Een boek >>


Wetenschappelijke onderzoeken APS >>