Alle ziekten

Alle ziekten die met siliconen borstimplantaten in verband zijn gebracht

Auto-immuunziekten >>

Anaplastisch Grootcellig Lymfoom / ALCL >>

Antifosfolipidensyndroom (APS) >>

ASIA ('siliconen-ziekte') >>

Atypisch borstpijnsyndroom >>

Bindweefselziekten >>

CVS / ME / Chronisch vermoeidheidssyndroom >>

Fibromyalgie >>

Human Adjuvant Disease / HAD >>

Huid reacties >>

Kanker >>

Longziekten >>

Lupus / SLE >>

Neurologische ziekten >>

Neurologische uitval /- dunnevezelneuropathie >>

Nierziekten >>

Niet specifieke autoimmuunziekten / NAZ >>

Multiple Chemical Sensitivity / MCS >>

Polymyositis - dermatomyositis >>

Reuma >>

Sarcoïdose >>

Schildklier / Granulomateuze Thyroïditis >>

Systemische Sclerose / SS >>

Silicone Gelbleed Disease >>

Siliconen Lymfadenopathie >>

Siliconosis >>

Sjögren Syndroom >>

Vaatontsteking >>

Ziekte van Mondor >>

Ziekte van Still >>