Alle ziekten

Alle ziekten die met siliconen borstimplantaten in verband zijn gebracht

Wetenschappelijk aangetoond

De relatie tussen onderstaande ziekten en siliconen is HIER met veel wetenschappelijke onderzoeken aangetoond

Auto-immuunziekten

Circa 22,45% van de vrouwen die zich bij ons hebben gemeld hebben één of meerdere auto-immuunziekten

Omdat bijna alle vrouwen voldoen aan de criteria voor ASIA is het aantal auto-immuunziekten waarschijnlijk vele malen hoger.

Eén onderzoek is gedaan in 2018 onder 2 miljoen vrouwen wereldwijd en toont een verhoogde kans op de volgende auto-immuunziekten aan voor vrouwen met siliconen borstimplantaten:

Spondylitis Ankylopoetica (ziekte van Bechterew), Fibromyalgie (Chronische vermoeidheidssyndroom) Hyperthyreoïdie, Hypothyreoidie (Schildklier) Multiple Sclerosis, Psoriasis, Artritis Psoriatica, Reumatische artritis, Sarcoïdose, Sjögren Syndroom, Systemische Lupus Erythematodes (SLE), Systemische Sclerosis (Sclerdoderma / SS) Vasculitis

boek; Breast implants, everything you need to know

Op blz 92 een goede uitleg over de relatie met auto-immuunziekten

vrij vertaald:

Er is bewijs dat de beschermende enzymen van het lichaam de siliconen envelop afbreekt; dan slokken de macrofagen - de immuunsysteemcellen - de siliconendeeltjes op.

De macrofagen voeren de giftige siliconen door het hele lichaam en als reactie hierop komen er immuunsysteem-stoffen in het lichaam vrij, genaamd cytokines.

Deze omvatten interferon en tumor necrose factor, die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het veroorzaken van de griepachtige symptomen en andere symptomen van ontsteking, zoals spierpijn, gewrichtspijn, geleden door een aantal vrouwen met implantaten.

Meer.

Anaplastic Large Cell Lymphoma - ALCL

ALCL - Anaplastisch grootcellig lymfoom T- cel lymfoom

Dit is een zeldzame vorm van Non Hodgkin lymfoom (lymfeklierkanker) die in verband is gebracht met het dragen van borstimplantaten. Daarom wordt het ook wel BIA-ALCL genoemd (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma) Het is een kanker van het immuunsysteem. Het gaat meestal om de T-cellen, maar soms ook om de B-cellen. Vrouwen met getextureerde / geruwde siliconen - of zoutwater implantaten hebben een verhoogde kans op ALCL. Het ontstaat vaak in het kapsel van de implantaten in de borst en soms in de oksel. ALCL komt veel minder voor bij vrouwen die geen implantaten hebben.

Symptomen

Symptomen waarbij je aan ALCL kunt denken -vaak jaren nadat de borstimplantaten zijn geplaatst;

1. Zwelling van de borst door vocht - seroma

2. Pijn in de borst

3. Knobbels

4. Asymmetrie van de borsten

Behandeling

De implantaten moeten dan zo snel mogelijk verwijderd worden. Daarna volgt meestal chemo en / of bestraling. Elke 6 maanden 5 jaar lang onderzoek nodig volgens de FDA

Aantal

In juli 2019 zijn er in Nederland 67 vrouwen met ALCL door implantaten, waarvan 2 overleden. Wereldwijd zijn er 735, waarvan 21 overleden. Bij het meldpunt zijn 8 vrouwen bekend.

Info IGJ en FDA

info voor patiënten

Info van inspectie

Alle implantaten kunnen ALCL veroorzaken

Youtube: FDA meeting ALCL 2019


Meer

Antifosfolipidensyndroom - APS

APS ook wel Hughes-syndroom genoemd (naar de uitvinder) is een auto-immuunziekte en stollingsstoornis doordat autoantistoffen zich richten tegen Antifosfolipiden en Anticardiolipiden, met een trombosekans van 10 x zo hoog als normaal. Wordt vaak in combinatie gevonden met SLE (lupus) en Sjögren Syndroom

Laat uw implantaten verwijderen als u APS heeft.

Symptomen

Trombose, migraine - hoofdpijn, miskramen, impotentie, pijn, vlekkerige huid (wolkjes) - livedo reticularis, geheugenstoornis, concentratiestoornis, spraakproblemen, woorden niet kunnen vinden, depressie, slaapstoornis, persoonlijkheidsstoornis, gezichtsproblemen, MS-achtig syndroom, beroerte, vermoeidheid, duizelig, bloedklonters, epileptische aanvallen, vlekjes op MRI, smaakverlies, bijnierproblemen, buikpijn, schildklier stoornis, neurologische trillingen - spasmen, neuropathie (branderige zenuwpijn), botbreuken, ernstige beenpijn - krampen - trombose,zweren - mond, voet, been, nier, aderen, trombose, stollingsproblemen, lever, hartafwijkingen, hersenafwijkingen, ademnood, desoriëntatie, bewustzijnsverlies, oorsuizingen, balans stoornis, longembolie

Foute diagnose

Er zijn veel ziektebeelden die een foute diagnose hebben gekregen en achteraf APS oftewel Hughes syndroom bleken te zijn. In een boek van prof Hughes: 'The brain and other animal' noemt hij deze verkeerde diagnoses: epilepsie, zwakke benen, Multiple Sclerose, migraine, woorden niet kunnen vinden, smaakverlies, gekke-koeien-ziekte, St Vitusdans, Parkinson, persoonlijkheidsstoornis, 'hartinfarct', Addison disease, ernstige beenpijn, gezwollen benen, voetpijn, buikpijn, rugpijn, veel miskramen enz. Meer

ASIA syndroom

De afkorting ASIA staat voor: Autoimmune / inflammatory syndrome, induced by adjuvants.

Autoimmuun / ontstekings-syndroom gestimuleerd door hulpstoffen (uit het milieu)

De symptomen lijken erg op die van Fibromyalgie, zoals ernstige vermoeidheid en spierklachten

Ook lijken de symptomen op het Sjögren syndroom, zoals droge ogen, droge mond

ASIA or Shoenfeld's syndrome: a novel autoimmune syndrome?

Belangrijkste criteria

Blootstelling aan externe prikkels Infecties, vaccinatie, siliconen, (adjuvant) voorafgaand aan de klinische verschijnselen

Verschijnselen van een van de klinische verschijnselen:

1) Spierpijn, myositis (spierontsteking) of spierzwakte

2) Gewrichtspijn of gewrichtsontsteking

3) Chronische vermoeidheid, slecht slapen of slaapstoornis

4) Neurologische verschijnselen die geassocieerd worden met demyelinisatie.

5) Cognitieve veranderingen, geheugenverlies

6) Koorts, droge mond.

7) Door het verwijderen van het middel (siliconen) treedt verbetering op

8) Typische biopsie van de betrokken organen

Minder belangrijke criteria

1) Verschijnen van autoantistoffen gericht tegen de verwachte adjuvantia

2) Andere klinische verschijnselen (zoals prikkelbaar darmsyndroom)

3) Specifieke HLA (Humaan leukocyten antigen) (zoals HLA DRB1, HLA DQB1)

4) Inleiding van een auto-immuunziekte ( zoals Multiple Sclerose, Systemische Sclerose)

Breast implant illness / borstimplantaat ziekte

Dit is de nieuwe benaming voor symptomen die vrouwen melden, zoals chronische vermoeidheid, spierpijn, gewrichtspijn, geheugenproblemen, enz. Sommigen noemen deze klachten het ASIA syndroom en anderen BII / borstimplantaat ziekte.

Meer

A-typisch borstpijnsyndroom

Twee onderzoeken

1. Atypisch borstpijn syndroom in patiënten met borstimplantaten; Atypical chest pain syndrome

2. Aanhoudende pijn na borstreconstructie: Bilateral Thoracodorsal Neuromas

Bindweefselziekten

Welke bindweefselziekten worden in verband gebracht met siliconen?

1) Sclerodermie

2) SLE (Lupus)

3) Reumatische artritis

4) Sjögren syndroom

5) Gemengde bindweefselziekte

6) CREST syndroom

7) Human adjuvant disease

Meer

Breast implant illness / BII

Een nieuwe benaming voor borstimplantaatziekte, met dezelfde symptomen als bij ASIA. Bij ASIA is sprake van auto-immuunreacties op lichaamsvreemd materiaal.

Bij Breast Implant Illness komen de volgende klachten voor:

Chronische vermoeidheid

Spierpijn

Gewrichtsklachten

Griepachtig gevoel

Hoofdpijn

Concentratieproblemen

Geheugenproblemen

Woordvindingsproblemen

Nek

Schouders

Armen/ benen

Slaapproblemen

Droge ogen / droge mond

Chronische ontstekingen

Darmklachten

Transpireren (zonder overgang)

Haaruitval

Duizelig

Zenuwpijn

Allergie

Huidproblemen

Vitamine B12 / vitamine D tekort >>

Auto-immuunziekte

Neurologische uitval / krachtverlies

Woordvindingstoornis


Concentratiestoornis


Geheugenverlies


Slapeloosheid


Interessante filmpjes en meer

Chronisch vermoeidheidssyndroom - M.E.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat vrouwen met chronisch vermoeidheidheidssyndroom - M.E. vaker antilichamen hebben tegen polymeren zoals in siliconen

Symptomen: gebrek aan energie, geheugenverlies, spier-en gewrichtspijn, eventueel haaruitval, ontstekingen.

Meer

Dunnevezelneuropathie

Dunnevezelneuropathie en neurologische uitval 41% van de vrouwen die een vragenlijst hebben ingevuld hebben neurologische uitval gemeld, brandende pijn en / of loopstoornis

Neurologen betitelen het vaak als: psychosomatisch ('tussen de oren'). Toch blijkt het vaak te gaan om een medische misser.

Ze zoeken niet op de juiste manier. Ze beginnen vaak met een EMG (Elektro Myogram), daarbij wordt de spieractiviteit van de spieren gemeten.

Bij klachten door siliconen blijkt neurologische uitval soms ook te wijten te zijn aan dunnevezelneuropathie.

Dunnevezelneuropathie kan worden vastgesteld door middel van;

1) temperatuur-geleidingsonderzoek

2) spierbiopt, want dan zie je dat er minder dunne vezels (intraepidermail nerve fibers) gevonden worden.

Dunnevezelneuropathie kan o.a.veroorzaakt worden door auto-immuunziekten, zoals Diabetes, Antifosfolipidensyndroom of SLE.

Neuropathische pijn reageert slecht op gewone pijnbestrijding, maar wel op een lage dosering antidepressiva, anti-epileptica en op o.a. capsaïcinecrème.

Meer

Fibromyalgie

Pijn in bindweefsel en spieren, ook wel weke-delen-reuma genoemd.

Een groot percentage vrouwen die zich hebben gemeld bij het meldpunt, klaagde over chronisch spierpijn, chronische gewrichtspijn, chronische vermoeidheid, slaapstoornis, geheugen- en concentratieproblemen.

Klachten die bij fibromyalgie behoren. Niet bij iedereen is de diagnose fibromyalgie gesteld, maar vermoedelijk ligt deze diagnose wel het dichtst bij de klachten die de vrouwen hebben gemeld.

Omdat de klachten zijn ontstaan door siliconen, kunnen we ze wellicht beter schakeren onder Silicone Related Disease, Siliconosis, Human Adjuvant Disease of ASIA.

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen.

Meer

Human Adjuvant Disease

Vaak wordt een verkeerde diagnose gesteld bij vrouwen met borstimplantaten. Achteraf blijkt het dan toch vaak te gaan om Human Adjuvant Disease, een oudere benaming voor het ASIA syndroom. Dat is een auto-immuunsyndroom, waarbij het lichaam extreem gevoelig reageert op vreemd materiaal. Het is systemische ontstekingsziekte waarbij sóms ook het centraal zenuwstelsel betrokken kan raken, die lijkt op klachten bij Multiple Sclerose.

Meer

Huidreacties

Soms zie je ongewone huidreacties, die geassocieerd worden met borstimplantaten, zoals allergische contact dermatitis. Ook zijn er ernstige huidafwijkingen bij Sclerodermie / scleroderma. Deze ziekte wordt in verband gebracht met siliconen.

Meer

Kanker

Er zijn 9 soorten kanker die in verband worden gebracht met siliconen:

 1. ALCL - Anaplastic Large Cell lymphoma,

 2. Grootcellig B lymfoom / Large B cell Lymphoma,

 3. Angiosarcoma,

 4. IgA myeloom,

 5. Extranodale NK / T-cel lymfoom

 6. Desmoïd tumor,

 7. Epithelioid hemangioendothelioom eHAE,

 8. Fibrosarcoom, Mesenchymale tumors,

 9. Squamous cell carcinoma (plaveiselcelcarcinoom)

Meer

Longziekten

Deze longaandoeningen worden in verband gebracht met siliconen:

 • Interstitiële pneumonie,

 • longontsteking,

 • embolie,

 • kortademigheid / dyspnoe,

 • alveolaire bloeding,

 • pulmonale bloeding,

 • longkanker,

 • pleurale effusie.

Meer

Lupus / SLE

Systemische Lupus Erythematosus is een auto-immuun bindweefselziekte die zich uit in onder andere huidaandoeningen.

Lupus erythematosus ontstaat door de aanwezigheid van antilichamen tegen bestanddelen van de cellen van het lichaam, namelijk tegen bestanddelen van de kern, de nucleolus en het cytoplasma.

Klachten

Fenomeen van Raynaud (koude handen-voeten), haarverlies, vasculitis (ontsteking van de bloedvaten), vlinder-exantheem (een rode uitslag op de wangen en de neusrug, ruwweg in de vorm van een vlinder) anemie(bloedarmoede) artritis(ontsteking van gewrichten) nierproblemen, hoge bloeddruk, hartaandoeningen, psychose(psychiatrische aandoening met wanen), longontsteking.

Meer

Lymfadenopathie

Lymfadenopathie is de aanwezigheid van siliconen in een lymfeklier.

Omdat de implantaten een poreus kapsel hebben, kunnen de siliconen moleculen in de lymfeklieren terecht komen.

Hier kunnen ze siliconoma's / knobbels vormen.

Neurologische ziekten

Veel vrouwen krijgen neurologische problemen na hun borstimplantaten; loopstoornis, neurologische uitvalverschijnselen, zenuwpijn / neuropathie / dunnevezelneuropathie (DVN) (32% van de ingevulde vragenlijsten) ALS, MS, TIA / CVA

Wetenschappers vermoeden dat o.a. het stofje platina hiermee te maken kan hebben.

Bij vrouwen met implantaten werd de hoeveelheid platina gemeten:

In haren 14 maal hoger

In nagels 3 maal hoger

In moedermelk 100 maal hoger

In urine 60 - 1700 maal hoger

Meer

Nierziekten

Deze drie nierziekten worden in verband gebracht met siliconen:

 1. Polyangitiïtis (MPA)

 2. Nierschade en haemoptysis

 3. Xanthogranulomatose ontstekingen.

Meer

Niet specifieke auto-immuunziekten

Door fabrikant Dow Corning werden deze klachten erkend en werd een schadevergoeding gegeven voor deze klachten:

Arthralgie (gewrichtspijn),

Myalgie (spierpijn),

Chronische vermoeidheid,

Lymfadenopathie (afwijking lymfeklieren)

Neurologische symptomen waaronder cognitieve (kennis) functiestoornissen of paresthesie (prikkelend of brandend gevoel op de huid)

Lichtgevoeligheid,

Sicca-symptomen (droogte mond, ogen, luchtwegen, vagina)

Dysfagie (slikstoornis)

Alopecie (haaruitval)

Aanhoudende evenwichtsstoornissen

Slaapstoornissen,

Gemakkelijke kneuzingen of bloedstoornis,

Chronische cystitis (blaasontsteking) of blaasirritatie,

Colitis (darmontsteking) of darmirritatie

Aanhoudende lage koorts of nachtzweet,

Mucosale zweren (op slijmvliezen)

Brandende pijn in de borstkas, borst, armen of oksel, of aanzienlijk verlies van de borstfunctie door misvorming of andere complicaties van implantatie of explantatie,

Pathologische bevindingen: granulomas (bindweefsel door ontsteking) of siliconomas of chronische inflammatoire (ontstekings-) reactie, of borstinfecties

Meer

Multiple Chemical Sensitivity - MCS

Vanwege de vele chemische stoffen die tijdens de productie van siliconen worden gebruikt, is de kans aanwezig dat je heftig op deze stoffen reageert. Je kunt de aandoening 'Meervoudige chemische gevoeligheid' ontwikkelen

Stichting MCS

Polymyositis / Dermatomyositis

Symptomen

a) symmetrische proximale spierzwakte; (beide armen en benen)

b) EMG-veranderingen die kenmerkend zijn voor myositis met inbegrip van

c) verhoogd serum spierenzymen (CPK,aldolase, SGOT, SGPT en LDH)

d) spierbiopsie die het bewijs levert van necrose (afsterving van weefsel) van type I en II spiervezels, zones van degeneratie (afbraak) en regeneratie (opbouw) van vezels, fagocytose (het opeten van micro-organismen of andere lichaamsvreemde stoffen door afweercellen). en een interstitiale (tussen weefsel) of perivasculaire (rondom bloedvaten) inflammatoire (ontstekings-) reactie.

e) dermatologische kenmerken waaronder lila (heliotrope), erythemateuze (roodheid), schilferige uitslag in het gezicht, de hals en de strekspieroppervlakken van de knieën, ellebogen, enkel en ontstoken knobbeltjes.

Meer

Reuma

Een grote epidemiologische studie met 2 miljoen deelnemer toont aan dat reumatische klachten gerelateerd zijn aan siliconen implantaten

Silicone breast implants and the risk of autoimmune/rheumatic disorders: a real-world analysis

Meer

Sarcoïdose

Wat is Sarcoïdose

Artsen aan de Universiteit van California, melden dat het voor een vrouw met Sarcoïdose (meerdere orgaan granulomen), haar klinische toestand drastisch verbeterde, nadat haar siliconen implantaten werden verwijderd.

Meer

Osteomyelitis

Osteomyelitis is een ontsteking van het bot of beenmerg, door bepaalde soorten bacteriën.

Osteomyelitis kan ontstaan door infecties van de implantaten, waarbij de ribben spontaan kunnen breken.

Meer

Schildklierziekten

Deze schildklierziekten worden gezien bij vrouwen met implantaten:

Ziekte van Hashimoto,

Ziekte van Graves,

Hyperthyreoïdie

Meer

Systemische Sclerose / SS

Sclerodermie is een ernstige auto-immuunziekte die een verharding (sclerosering) van bindweefsel veroorzaakt.

Deze verharding kan zich voordoen in de huid, en gaat vaak gepaard met problemen van de haarvaten.

Met Systemische Sclerose wordt aangegeven dat het de ziekte ook interne organen aantast, zoals de maag, slokdarm, darm, de longen en nieren.

Gaat bijna altijd gepaard met het fenomeen van Raynaud.(erg koude handen en voeten, ‘dode’ vingers/tenen), symmetrische huidafwijkingen, positieve ANA.

Meer

Sjögren Syndroom

Het Sjögren Syndroom (SS) is een ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken raken, waardoor verminderde afscheiding van tranen en speeksel ontstaat, met mogelijk klachten van droge ogen en droge mond. Bij primair SS kunnen ook orgaanaantastingen optreden, zoals nieren, lever, longen, slokdarm.

Meer

Toxic Shock Syndroom

Toxic Shock syndroom is een zeldzame maar ernstige vorm van een infectie, waardoor je in shock kunt raken en kunt overlijden. Meer info

Vaatontsteking

Diverse onderzoeken tonen een relatie aan met siliconen.

Onder andere:

Polyarteritis Nodosum of the Breast in a Patient with History of Bilateral Augmentation Mammoplasty

Meer

Ziekte van Mondor

De ziekte van Mondor is een zeldzame aandoening waarbij er sprake is van een aderontsteking gepaard gaande met een bloedstolsel.

Meer

Ziekte van Still

De ziekte van Still is een zeldzame reumatische aandoening. In de beginfase kan de arts uiteenlopende symptomen waarnemen zoals keelpijn, spierpijn en koorts. Deze kenmerken doen denken aan een griep.

Te hoge bezinkingssnelheid in het bloed (sedimentatiesnelheid, ESR) en toename leukocyten. Eventueel een vergrote milt, zwelling van de lymfeklieren, zalmkleurige uitslag, leverfunctiestoornis, negatieve reuma en SLE

Meer