Behandeling arts

Er zijn twee artsen die zich in de siliconen-ziekten hebben verdiept

  • Immunoloog prof. Cohen Tervaert >>
  • Internist dr. Nanayakkara werkzaam in VUmc in Amsterdam >>

Onderzoeksprotocol van deze twee artsen >>

Prof. Cohen Tervaert start vaak met:

  • Antibiotica zoals Doxycyline
  • Indien onvoldoende effectief, dan wordt Plaquenil gegeven.

Dat kan o.a. gebruikt worden bij bindweefselziekten (Connective Tissue Diseases) en bij het ASIA syndroom. >>

Als er andere auto-immuunziekten worden gevonden, die ontstaan zijn door siliconen, zijn vanzelfsprekend aanvullende behandelingen noodzakelijk.