Behandeling door arts

Deze artsen hebben zich verdiept in siliconenziekten / ASIA / BII

Behandeling

Symptoombestrijding:


Revalidatieprogramma/gezondheidscursus

Vanaf januari 2024 komt er een revalidatieprogramma/gezondheidscursus in het Amsterdam UMC (vanuit de siliconenpoli), speciaal voor vrouwen met BII-ASIA. >> 


Bloedonderzoek

Laboratoriumonderzoek

Bij verdenking op een auto-immuunziekte: 

Aderonderzoek (via de nagels)

Onderzoeksprotocol

Onderzoeksprotocol van Cohen en Nanayakkara >>

Huisarts

We horen vaak dat huisartsen de klachten van vrouwen met siliconen niet serieus nemen. Soms worden ze wel doorgestuurd, maar lang niet altijd. De patiënt blijft dan vaak jarenlang sukkelen met allerlei 'vage' klachten. Wijs in dat geval op het onderzoeksprotocol >> van bovengenoemde artsen en vraag om een verwijzing naar een internist. 

Ook kun je deze brief van Dr. Rita Kappel meenemen die als deskundig plastisch chirurg heel vaak zieke vrouwen ontmoet die na hun explantatie weer opknappen. >>