Behandeling door arts

Deze artsen hebben zich verdiept in siliconenziekten / ASIA / BII

 • Internist Prof. Dr. K.D.P.W.B. (Prabath) Nanayakkara werkzaam in Amsterdam UMC in Amsterdam >>

 • Drs.D.G.(Djoeke) Beekman in het Acibadem IMC in Amsterdam >>

 • Immunoloog Prof. Dr. J.W. (Jan Willem) Cohen Tervaert (hij is echter verhuisd naar Canada) >>

Behandeling

 • Antibiotica zoals Doxycycline

 • Immuunsuppressieve medicatie: HCQ ( Plaquenil), Prednison

 • Hoge dosering vitamine D3. (50.000 IE per week) Dit reguleert het immuunsysteem. Dit dient te geschieden onder controle van een arts, omdat eerst bekeken moet worden of de patiënte geschikt is om met deze hoge dosering behandeld te worden en omdat de arts calciumspiegels moet monitoren. Je kunt ook zonder problemen 2000IU per dag nemen.

Symptoombestrijding:

 • Melatonine bij slaapproblemen

 • Probiotica bij darmproblemen

 • FODMAP dieet (vermijden van lactose, sucrose, fructose, gluten) bij Prikkelbare Darm Syndroom

 • Vegan dieet (zonder vlees/antiontstekingsdieet)

 • Ooggel bij droge ogen

 • Cymbalta bij pijn

 • LDN / Low Dose Naltrexone bij pijn

Bloedonderzoek

Laboratoriumonderzoek

 • CRP

 • HB

 • thrombocyten

 • leucocyten met differentiatie

 • leverenzymen

 • kreatinine

 • TSH

Bij verdenking op een auto-immuunziekte:

 • IgM reumafactor

 • Anti- CCP antistoffen

 • ANA (bij positieve ANA nadere uittypering mn. ENA en dsDNA)

 • ANCA (en bij positieve ANCA nadere uittypering, mn. PR3-ANCA en MPO-ANCA)

 • IgG totaal en bij verdenking immuundeficiëntie IgG subclassen

 • Bij verdenking sarcoïdose: soluble IL-2R en/of ACE

 • scl 70 (ook zonder het beeld van Systemische Sclerose komt dit voor bij Breast Implant Illness)

Aderonderzoek (via de nagels)

Onderzoeksprotocol

Onderzoeksprotocol van Cohen en Nanayakkara >>

Huisarts

We horen vaak dat huisartsen de klachten van vrouwen met siliconen niet serieus nemen. Soms worden ze wel doorgestuurd, maar lang niet altijd. De patiënt blijft dan vaak jarenlang sukkelen met allerlei 'vage' klachten. Wijs in dat geval op het onderzoeksprotocol >> van bovengenoemde artsen en vraag om een verwijzing naar een internist.

Ook kun je deze brief van Dr. Rita Kappel meenemen die als deskundig plastisch chirurg heel vaak zieke vrouwen ontmoet die na hun explantatie weer opknappen. >>