Behandeling arts

Deze artsen hebben zich in de siliconenziekten verdiept

  • Internist prof. Nanayakkara werkzaam in Amsterdam UMC in Amsterdam >>

  • Dr. Djoeke Beekman in het Acibadem IMC in Amsterdam >>

  • Immunoloog prof. Cohen Tervaert, ( is echter verhuisd naar Canada...) >>

Onderzoeksprotocol van Cohen en Nanayakkara >>


Behandeling

  • Antibiotica zoals Doxycyline

  • Indien onvoldoende effectief, dan wordt Plaquenil gegeven.

Dat kan o.a. gebruikt worden bij bindweefselziekten (Connective Tissue Diseases) en bij het ASIA syndroom. >>

Als er andere auto-immuunziekten worden gevonden, die ontstaan zijn door siliconen, zijn vanzelfsprekend aanvullende behandelingen noodzakelijk.

Huisarts

We horen vaak dat huisartsen de klachten van vrouwen met siliconen niet serieus nemen. Soms worden ze wel doorgestuurd, maar lang niet altijd. De patiënt blijft dan vaak jaren lang sukkelen met allerlei 'vage' klachten. Wijs in dat geval op het onderzoeksprotocol >> van bovengenoemde artsen en vraag om een verwijzing naar een internist.

Ook kunt u deze brief van dr. Rita Kappel meenemen die als deskundige plastisch chirurg heel vaak ziek vrouwen ontmoet die na hun explantatie weer opknappen. >>