Medische vragen

Klachten

Beter worden

Ziekten

Kanker

Wetenschap

Cijfers

Vaccinatie Covid 19 bij vrouwen met ASIA / Breast Implant Illness?

Bijsluiter Pfizer zorgprofessionals Bijsluiter Pfizer patiënten Samenvatting/ waarschuwingen Bijwerkingen vaccin

Volgens bijsluiter geen vaccinatie (tot meer onderzoek gedaan is) bij mensen met:

  1. Auto-immuunziekten

  2. Verzwakt immuunsysteem door ziekte of immuunsupressieve medicatie

  3. Bloedverdunners

  4. Ziekten met hoge koorts

  5. Allergieën


Immunoloog prof. J.W. Cohen Tervaert (werkzaam in Canada) liet het volgende weten:

National Advisory Committee on Immunization (NACI voor Canadese patiënten) beveelt aan om het COVID-19-vaccin niet aan te bieden aan populaties die immunosuppressief zijn als gevolg van ziekte of behandeling of mensen met een auto-immuunziekte, totdat er meer bewijs beschikbaar is (sterke NACI-aanbeveling).

De reeks COVID-19-vaccins kan worden aangeboden aan personen in de toegestane leeftijdsgroep in deze populatie, als een risicobeoordeling uitwijst dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's voor het individu, en als getwijfeld wordt over het ontbreken van bewijs over het gebruik van COVID-19-vaccin bij deze populatie.

Cohen Tervaert voegt hieraan toe: 'Voor het griepvaccin is de aanpak pragmatischer. ASIA-patiënten hebben een verhoogd risico om ASIA-symptomen te ontwikkelen na vaccinatie, maar ook na influenza-infectie. Dus over het algemeen is er bij patiënten die in het verleden zonder complicaties griepvaccin hebben gekregen, geen bezwaar om opnieuw een vaccinatie te krijgen'.