Juridisch

Rechtszaak Allergan

Meldpunt Klachten Siliconen start samen met Bureau Clara Wichman een rechtszaak over een gezamenlijke schadeclaim, tegen fabrikant Allergan. Op hun website kun je je aanmelden om op de hoogte gehouden te worden over de rechtszaak >>

Wie is aansprakelijk?

Zijn het de siliconen-fabrikanten, omdat ze implantaten niet in het lichaam hebben getest en niet prijsgeven welke grondstoffen (lees gifstoffen) erin verwerkt zijn?

Zijn het de ziekenhuizen/klinieken/artsen die aansprakelijk zijn voor het plaatsen van ondeugdelijke producten? Ze kregen immers in 1992 al een waarschuwingsbrief van de inspectie.

Zijn het de plastisch chirurgen die de vrouwen niet goed voorlichten over lekken, scheuren en beperkte levensduur van de implantaten, en waarom kennen ze de bijsluiter van de fabrikanten niet en de uitgebreide chirurgische bijsluiter van hun eigen beroepsgroep (de NVPC)?

Is de inspectie (IGJ) verantwoordelijk voor het niet handhaven, ondanks de vele meldingen en wetenschappelijke onderzoeken?

Is het de politiek die niets heeft gedaan met adviezen van het Europees Parlement & Commissie, al 20 jaar geen registratie hebben georganiseerd en de CE markering voldoende vonden voor een zeer dubieus product?

Is het de RIVM omdat ze mammografie bij implantaten hebben goedgekeurd, waardoor de implantaten sneller scheurden?

Zijn het de toezichthouders zoals TÜV, die de implantaten/fabrikanten niet op de juiste manieren hebben gekeurd?

Is het de Nederlandse Zorg-Autoriteit omdat in hun regels is vastgelegd dat je tijdig, voldoende en kwalitatief goede zorg krijgt of dat je kosten vergoed krijgt van de benodigde zorg waar je recht op hebt?

Ziekenhuis aansprakelijk stellen

Brief

Schrijf in een brief dat u het recht behoudt om steeds nieuwe bewijsstukken toe te sturen, dan hebt u een aantal jaren de kans om de relatie tussen uw klachten en siliconen aan te tonen, zónder dat het meteen een rechtszaak hoeft te worden. Voorbeeldbrief ziekenhuis aansprakelijk stellen

U kunt binnen 5 jaar het termijn steeds laten verlengen, tot er voldoende bewijzen zijn dat siliconen de oorzaak zijn van uw aandoeningen.

Schrijf in uw brief de schatting van de kosten die u hebt gehad, als deze minder zijn dan €500 komt u niet in aanmerking voor rechtsbijstand.

Materiële schade berekenen.

Het ziekenhuis moet op uw aansprakelijkheidsstelling een uitspraak doen en u kunt tegen die uitspraak weer in beroep gaan.

Hiermee kunt u een uitspraak door de rechter afdwingen. Als een rechter een uitspraak heeft gedaan, kunnen andere vrouwen ook gebruik maken van die uitspraak (jurisprudentie).

Als u geen geld hebt voor een advocaat dan betaalt de overheid de kosten.

U kunt daarvoor naar het juridisch loket gaan of bel: 0900 8020. U betaalt dan een inkomensafhankelijke eenmalige bijdrage, die u later weer terugkrijgt als het ziekenhuis - kliniek aansprakelijk is bevonden.

Erkenning aansprakelijkheid

Geen enkel ziekenhuis heeft tot nu toe aansprakelijkheid erkend terwijl ze wel verzekerd zijn voor schade die zij hebben veroorzaakt tijdens het uitoefenen van hun beroep. Soms stellen ze een schikking voor. Wel is door de rechter bepaald dat de kliniek / ziekenhuis aansprakelijk is voor ondeugdelijke PIP implantaten. In 2020 is dit besluit helaas weer teruggetrokken. >>

Wat kunt u zelf doen?

  • Vraag uw dossier op. Hier staat het merk van uw implantaten in.

  • Maak duidelijke foto's van de verwijderde implantaten. Het merk is erin geprint.

  • Schrijf een brief aan het ziekenhuis of kliniek waar de implantaten geplaatst zijn.

  • Stel het ziekenhuis - kliniek aansprakelijk voor uw geleden schade. Voorbeeldbrief

  • Voor letselschade moet u binnen 20 jaar na implantatie gereageerd hebben.

  • Dit kunt u het best zo snel mogelijk doen om verjaring te voorkomen

Letselschade

Binnen 20 jaar nadat implantaten geplaatst zijn kunt u aanspraak maken op letselschade.

Het verjaringstermijn voor letselschade begint officieel op de dag van de explantatie; binnen 5 jaar na explantatie moet u gereageerd hebben.

Meer informatie over letselschade.

Tuchtcollege

Voorbeeldbrief klacht indienen bij het Tuchtcollege als er een medische fout is gemaakt

Productaansprakelijkheid

De productaansprakelijkheid omvat de hele keten, dus arts, ziekenhuis, fabrikant enz.

Productaansprakelijkheid vervalt na 10 jaar na de operatie van plaatsing, dus voor die periode moet u naar een advocaat voor een dagvaarding.

U kunt binnen 3 jaar reageren nadat u erachter bent gekomen dat het implantaat lek is.

Uitspraken / jurisprudentie

Uitspraak aansprakelijkheid kliniek ondeugdelijke implantaten. 25 nov. 2014

Uitspraak rechtszaak over vergoeding operatiekosten implantaten. april 2002

Uitspraak die indirect van belang is 21 juni 2017

Advocaten met ervaring siliconen problematiek

SAP advocaten, Tonino en Singh, Beer advocaten, Bedaux. Of informeer zelf bij een andere letselschadeadvocaat

Online rechtshulp

Hier kun je online juridische vragen stellen >>

VraagClara; door WOMEN Inc, De Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN, Movisie en Bureau Clara Wichmann.

Schadeclaim PIP

Oude rechtszaak overheid Amerika - Dow Corning

Verslag van de rechtszaak tegen Dow Corning >>