Juridisch


Rechtszaak Allergan - gezamenlijke schadeclaim

Meldpunt Klachten Siliconen start samen met Bureau Clara Wichman een rechtszaak over een gezamenlijke schadeclaim, tegen fabrikant Allergan. Op hun website kun je je inschrijven om deel te nemen samen met 60.000 andere vrouwen >>

Uitgebreide informatie schadeclaim >>

Wie is aansprakelijk?

 • Zijn het de fabrikanten, omdat ze implantaten niet in het lichaam hebben getest en niet prijsgeven welke grondstoffen (lees gifstoffen) erin verwerkt zijn?

 • Zijn het de ziekenhuizen/klinieken/artsen die aansprakelijk zijn voor het plaatsen van ondeugdelijke producten?

 • Zijn het de huisartsen? Zij kregen immers in 1992 al een waarschuwingsbrief van de inspectie.

 • Zijn het de plastisch chirurgen die de vrouwen niet goed voorlichten over lekken, scheuren en beperkte levensduur van de implantaten, en waarom kennen ze de bijsluiter van de fabrikanten niet en de uitgebreide chirurgische bijsluiter van hun eigen beroepsgroep (de NVPC)?

 • Is de inspectie (IGJ) verantwoordelijk voor het niet handhaven, ondanks de vele meldingen en wetenschappelijke onderzoeken?

 • Is het de politiek die niets heeft gedaan met adviezen van het Europees Parlement & Commissie, daarnaast pas na 23 jaar begon met registratie en de CE markering voldoende vond voor een zeer dubieus product?

 • Is het de RIVM omdat ze onvoldoende onderzoek deed naar een gebrekkig product?

 • Zijn het de toezichthouders zoals TÜV, die de implantaten/fabrikanten niet op de juiste manieren hebben gekeurd?

 • Is het de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) omdat in hun regels is vastgelegd dat je tijdig, voldoende en kwalitatief goede zorg krijgt of dat je kosten vergoed krijgt van de benodigde zorg waar je recht op hebt?

Ziekenhuis aansprakelijk stellen

Brief

Schrijf in een brief dat je het recht behoudt om steeds nieuwe bewijsstukken toe te sturen, dan heb je een aantal jaren de kans om de relatie tussen je klachten en siliconen aan te tonen, zónder dat het meteen een rechtszaak hoeft te worden. Voorbeeldbrief ziekenhuis aansprakelijk stellen

Je kunt binnen 5 jaar het termijn steeds laten verlengen, tot er voldoende bewijzen zijn dat siliconen de oorzaak zijn van je aandoeningen.

Schrijf in je brief de schatting van de kosten die je hebt gehad, als deze minder zijn dan €500 kom je niet in aanmerking voor rechtsbijstand.

Materiële schade berekenen. Bijvoorbeeld hier (of Google op materiële schade berekenen schadeclaim)

Het ziekenhuis moet op je aansprakelijkheidsstelling een uitspraak doen en je kunt tegen die uitspraak weer in beroep gaan.

Hiermee kun je een uitspraak door de rechter afdwingen. Als een rechter een uitspraak heeft gedaan, kunnen andere vrouwen ook gebruik maken van die uitspraak (jurisprudentie).

Als je geen geld hebt voor een advocaat dan betaalt de overheid de kosten.

Je kunt daarvoor naar het juridisch loket gaan of bel: 0900 8020. Je betaalt dan een inkomensafhankelijke eenmalige bijdrage, die je later weer terugkrijgt als het ziekenhuis of kliniek aansprakelijk is bevonden.

Erkenning aansprakelijkheid

Geen enkel ziekenhuis heeft tot nu toe aansprakelijkheid erkend terwijl ze wel verzekerd zijn voor schade die zij hebben veroorzaakt tijdens het uitoefenen van hun beroep. Soms stellen ze een schikking voor. Wel is door de rechter bepaald dat de kliniek/ziekenhuis aansprakelijk is voor ondeugdelijke PIP implantaten. In 2020 is dit besluit helaas weer teruggetrokken. >>

Waar kun je je klacht melden?

 • Meldpunt Bijwerkingen implantaten >>

 • Landelijk Meldpunt Zorg >>

 • Ziekenhuis aansprakelijk stellen >>

 • Nederlandse Zorgautoriteit >>

 • Nationaal Zorgnummer >>

 • IGJ - Inspectie >>

 • Juridisch Loket >>

 • Tuchtcollege >>

 • FAGG in België >>

Waar mislukte plastisch chirurgie melden?

 • Klachtencommissie van kliniek of ziekenhuis

 • Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken >>

 • Landelijk Meldpunt Zorg >>

 • Civiele (burgerlijk) rechter of tuchtcollege >>

Wat kun je zelf doen?

 • Vraag je dossier op. Hier staat het merk van je implantaten in >>

 • Maak duidelijke foto's van de verwijderde implantaten. Het merk is erin geprint

 • Schrijf een brief aan het ziekenhuis of kliniek waar de implantaten geplaatst zijn

 • Stel het ziekenhuis - kliniek aansprakelijk voor je geleden schade. Voorbeeldbrief

 • Voor letselschade moet je binnen 20 jaar na implantatie gereageerd hebben.

 • Dit kun je het best zo snel mogelijk doen om verjaring te voorkomen

Letselschade

Binnen 20 jaar nadat implantaten geplaatst zijn kun je aanspraak maken op letselschade.

Het verjaringstermijn voor letselschade begint officieel op de dag van de explantatie; binnen 5 jaar na explantatie moet je gereageerd hebben.

Meer informatie over letselschade. >>

Tuchtcollege

Voorbeeldbrief klacht indienen bij het Tuchtcollege als er een medische fout is gemaakt

Productaansprakelijkheid

De productaansprakelijkheid omvat de hele keten, dus arts, ziekenhuis, fabrikant enz.

Productaansprakelijkheid vervalt na 10 jaar na de operatie van plaatsing, dus voor die periode moet je naar een advocaat voor een dagvaarding.

Je kunt binnen 3 jaar reageren nadat je erachter bent gekomen dat het implantaat lek is.

Uitspraken / jurisprudentie

Uitspraak aansprakelijkheid kliniek ondeugdelijke implantaten. 25 nov. 2014

Uitspraak rechtszaak over vergoeding operatiekosten implantaten. april 2002

Uitspraak die indirect van belang is 21 juni 2017

Advocaten met ervaring siliconen problematiek

In 2021 begon Bureau Clara Wichmann met advocaat Jantina Hiemstra de zaak tegen Allergan. (Zij doen geen individuele rechtszaken)

In 2012 hebben de volgende advocaten de rechtszaken over de PIP implantaten gevoerd:

 • SAP advocaten

 • Tonino en Singh

 • Beer advocaten

 • Bedaux

 • Of informeer zelf bij een andere letselschadeadvocaat

Zelf een letselschadeadvocaat zoeken

Wat moet je zelf betalen >>

Juridische loket voor gratis juridisch advies >>

Verzekerden rechtsbijstand mogen zelf advocaat kiezen >>

No cure no pay toegestaan per 1 januari 2014 >>

De Ombudsman individuele juridische dienstverlening >>

Online rechtshulp

Hier kun je online juridische vragen stellen >>

VraagClara: door WOMEN Inc, De Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN, Movisie en Bureau Clara Wichmann.

Schadeclaim PIP

Schadeclaim PIP >>

Nieuws over PIP >>

Oude rechtszaak overheid Amerika - Dow Corning

Verslag van de rechtszaak tegen Dow Corning >>