Zoutwater / saline implantaten

Saline implantaten zijn implantaten met een siliconen envelop, waarin zoutwater wordt gespoten.

Deze implantaten geven evenveel kans op complicaties dan siliconen implantaten.

 • De siliconen envelop scheurt nog sneller dan een met siliconen gevuld implantaat.

 • De siliconen envelop breekt af net zoals bij een met siliconen gevuld implantaat.

 • Grote kans op zwammen, microbes en bacteriën, die via het implantaat in het lichaam komen. >>

 • Constante infectie van het weefsel rond het implantaat, waardoor het lichaam zich afweert met auto-immuunreacties.


De opvattingen van dr. Rita Kappel tav zoutwaterimplantaten en Monobloc Hydrogel implantaten, juni 2021 >>


Plastisch chirurg dr. Susan Kolb over zoutwater- implantaten

 • niet veilig

 • elke 10 jaar vervangen

 • lekken

 • infecties rondom implantaten

 • lymfoma cellen rondom implantaten

 • schimmels rondom implantaten

 • in lymfklieren vreemdlichaam reacties

 • geen mammografie

 • door biotoxines neurologische problemen

 • Immuunreacties: allerlei infecties

 • brandende pijn, die niet weggaat

 • lage koorts

 • vergelijkt het met 'sick building' syndroom

 • implantaten met kapsels verwijderen en drain plaatsen bij explantatie.

 • elk implantaat van siliconen kan auto-immuunziekte veroorzaken (Saline heeft siliconen buitenkant) >>


Onderzoek van fabrikant Mentor onder reconstructie patiënten >>

Deze kregen de volgende problemen binnen de eerste 3 jaar na de ontvangst hun implantaten

40% Had een nieuwe operatie nodig

30% Kapselvorming (verharding van de borst)

28% Asymmetrie (borsten anders ten opzichte van elkaar)

27% Verwijdering van het implantaat

20% Gerimpelde uiterlijk van de borst

17% Pijn in de borst

9% Infectie

9% Lekken / leeglopen

8% Irritatie / ontsteking

6% Vertraagde wondgenezing

6% Seroma (waterig deel van bloed verzameld rond implantaat of incisie)

5% Littekens complicaties

2% Extrusie (implantaat komt via de huid eruit)

2% Necrose (afsterven van de huid of weefsel)

1% Hematoom-bloed rond implantaat

1% Positie van het implantaat is veranderd

In werkelijkheid liggen de getallen hoger omdat een grote groep deelnemers aan het onderzoek afviel.


Filmpjes:

Saline implantaten zijn helemaal niet veilig >>

De zoutwater implantaten komen er zwart uit >>


Wetenschappelijke onderzoeken >>