Meme

Meme implantaten bestaan uit het gevaarlijke - kankerverwekkende - Polyurethaan >>

Verder is er weinig over bekend bij ons.