Ruggenmergstimulator

Een ruggenmergstimulator bestaat uit een apparaatje en geleidingsdraden, die onder de huid worden ingebracht en met elektrische pulsen pijn bestrijden. Deze draden bevatten siliconen en volgens dit onderzoek kregen deze personen een reactie op de lichaamsvreemde siliconendeeltjes van de onderdelen van de neurostimulator met granuloomvorming (gezwel dat uit korrelvormig weefsel bestaat) en dermatitis door contact met siliconen. >>