Kosten - vergoeding - garantie

KOSTEN

Kosten borstvergroting

€ 4.000 tot € 6.000. Dit bedrag is niet eenmalig. Om de 10 jaar moeten de implantaten vernieuwd worden en bij problemen eerder.

Kosten explantatie / verwijderen

Als er gebruik gemaakt wordt van narcose, dan zijn de kosten ca. € 3.500. Per kliniek of ziekenhuis zal dit verschillend zijn. Informeer ernaar.

Heel veel vrouwen hebben meerdere heroperaties nodig door complicaties, vooral vrouwen met borstkanker. Het aantal heroperaties door scheuren of complicaties is erg hoog; 22-37% binnen 7 jaar. De meeste heroperaties zijn nodig bij vrouwen met een reconstructie: ca 45%

Toekomstige kosten

Deze kosten komen plusminus elke 10 jaar terug: Tussen € 4.000 en € 6.000 voor een borstvergroting. Je hebt ca. 4 à 5 keer nieuwe nodig. Mocht je tussendoor klachten of complicaties krijgen, dan kan dit bedrag verder oplopen.

Inkomstenderving

Doordat je soms arbeidsongeschikt kunt worden. Daarnaast kun je voor veel medische kosten komen te staan.

VERGOEDING

Vergoeding explantatie

Sinds 28 juni 2018 worden explantatie operaties vergoed bij aanhoudende systemische klachten, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden >>

Dit aanvraagformulier voor explantatie moet worden gebruikt >> en bij systemische klachten moet je vooraf naar een internist. Als blijkt dat je klachten niet op een andere manier dan explantatie kunnen verminderen, kan de internist een uitgebreid verslag maken van jouw behandeltraject en dat verslag kan jouw plastisch chirurg meesturen met het aanvraagformulier naar de zorgverzekeraar.

Wat kost een explantatie?

€3.000 à € 4.000 als gebruik wordt gemaakt van narcose. Vraag dit van te voren goed na voordat je je laat opereren.

Verzekeraars

Kijk op de website van je zorgverzekeraar wat de voorwaarden voor vergoeding zijn. Soms zijn er verschillen in de voorwaarden. Meestal wél bij ernstige kapselvorming (Baker klasse 4) gescheurde implantaten en bij transgenders.

Geen vergoeding

Soms kom je niet in aanmerking voor vergoeding als niet zichtbaar is op een MRI of echo dat ze lek zijn. Als er geen scheuren zichtbaar zijn kunnen de implantaten tóch lek zijn. Het gaat namelijk om kleine moleculen die door de wand/envelop van het implantaat dringen en zo in je lichaam komen. Dus als je ziek bent door lekkende/ zwetende siliconen en dit is niet aantoonbaar op een MRI of echo, dan kom je officieel niét in aanmerking voor vergoeding. Veel vrouwen zijn genoodzaakt om een lening af te sluiten om de explantatieoperatie te kunnen betalen en geven de voorkeur om hun gezondheid weer terug te krijgen.

Wel vergoeding

Explantatie wordt vanaf 2018 vergoed door ALLE zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering (medische noodzaak) als klachten worden veroorzaakt door:

 • Een gescheurde of lekkende prothese

 • Ernstige kapselvorming, Baker klasse 4

 • Een infectie die niet reageert op andere behandelingen (zoals antibiotica)

 • Als de prothese niet samengaat met de behandeling van borstkanker (zoals bestraling)

 • Bij ALCL

 • Bij bewezen BII/ASIA


In de praktijk blijkt dat je het soms ook vergoed kunt krijgen als de implantaten ouder zijn dan 10 jaar vanwege het risico op veel zweten en scheuren. (Patiënten van dr. van Loenen vertellen dit op het forum)

Als achteraf blijkt dat de implantaten stuk waren, kun je proberen om het geld terug te vragen bij de verzekering. Je moet dan wel voldoende bewijzen hebben dat je ziek bent geworden doordat de implantaten kapot waren. Stuur dan een bezwaarbrief met het operatieverslag waarin staat dat de implantaten kapot/lek waren of gezweet hadden en voeg daarbij bewijzen toe dat je ziek bent/was.

We hopen dat in de toekomst in samenwerking met de zorgverzekeraars wordt besloten dat explantatie ten allen tijde vergoed gaat worden vanwege een groot risico op hoge medische kosten als vrouwen ziek worden door siliconen.

Aanvraagformulier machtiging explantatie operatie

De arts moet dit aanvraagformulier X14 volledig invullen. Daarnaast moet bij punt 5 een aparte brief ingediend worden van een internist of immunoloog en álle vragen beantwoord worden. Deze aparte brief kan in Word ingevuld worden. >>

Medische noodzaak

Samengevat:

 • Explantatie wordt vergoed als de implantaten gescheurd of lek zijn

 • Bij kapselvorming Baker klasse 4 (als de borsten heel hard en pijnlijk zijn)

 • Bij aanhoudende systemische klachten (zoals vermoeidheid, zwakte, spierpijn) wordt het alleen vergoed als door een internist kan worden aangetoond dat alle behandelingen zijn geprobeerd, zonder resultaat en als explantatie de enige behandeling zou zijn die nog verbetering zou kunnen geven

Wat te doen als verzekeraar explantatie niet vergoedt?

Er zijn momenteel (2022) nieuwe ontwikkelingen wat betreft vergoedingen. Met dank aan o.a. Prof. Dr. Nanayakkara zijn de verzekeraars nu bereidwilliger dan ooit tevoren om de explantatie operaties te vergoeden, mits aan de voorwaarden van medische noodzaak wordt voldaan. We hopen dat onderstaande adviezen binnenkort overbodig worden.


Als het niet vergoed wordt:

 • In bezwaar gaan bij de verzekeraar als je systemische klachten hebt. Gebruik deze voorbeeldbrieven >>

 • Bij afwijzing op het bezwaar dat je hebt ingediend bij de verzekeraar, vraag hulp aan het SKGZ geschillencommissie verzekeringen >>

 • Check of het juiste aanvraagformulier is gebruikt door de plastisch chirurg en álle vragen van punt 5 zijn beantwoord. >>

 • Een melding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. >>

 • Wijs de verzekeraar op de site van het Zorginstituut; nr. 4f: Zorgactiviteiten betreffende operatief plaatsen/verwijderen/vervangen borstprothese (2608) Hierin staat dat explantatie zonder medische noodzaak uitgesloten is, dus mét medische noodzaak vergoed moet worden. >>

 • Informeer bij je plastisch chirurg naar de garantie. Die is voor de meeste merken 10 jaar.

 • Meldingsformulier van de Nederlandse Zorgautoriteit >>

 • Steeds nieuwe bezwaren indienen bij de verzekeraar, zodat het uiteindelijk de Ombudsman erbij betrokken wordt en uitspraak moet doen.>>

 • Een lening afsluiten

 • Als je een bijstandsuitkering hebt, kun je een bijzondere bijstand aanvragen. >>

 • De kosten aftrekken van de belasting >>

 • Verzamel je medisch dossier.


Vraag juridische hulp bij

 • Rechtsbijstandsverzekering.

 • De Consumentenbond, je moet dan wel lid zijn/worden >>

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). (gratis advies) >>

 • Het juridisch loket (gratis advies, wel telefoonkosten) >>

 • De geschillencommissie (gratis). De uitspraak van de geschillencommissie is wél bindend >>


Lipofilling vergoeding

Bij borstkankerpatiënten en BRCA1 wordt lipofilling vergoed (15 dec. 2016) >>

Vergoeding implantaten

Alleen bij amputatie, ernstige verminking en transseksualiteit. Informeer bij je zorgverzekeraar.

Nieuws over vergoeding

In het nieuws

9 september 2020: Reactie Zorginstituut op uitzending Radar voor vergoeding van explantatie >>

28 september 2020: Petitie voor het vergoeding van explantatie >> Uitzending Radar over vergoeding explantatie >>

27 november 2019: Minister Bruins zei tijdens het debat Hulpmiddelenbeleid, dat elke arts de medische noodzaak voor explantatie kan bepalen en dat de operatie vanuit de basisverzekering vergoed moet worden. Voor inkomstenderving door invaliditeit is de fabrikant aansprakelijk. >>

April 2019: Volgens minister Bruins moet explantatie vergoed worden bij medische noodzaak >>

2018: Zorginstituut: Bij aanhoudende systemische klachten is advies van internist of immunoloog noodzakelijk voor vergoeding explantatie. >>

GARANTIE

Meestal 10 jaar garantie

Er zit garantie op de meeste merken implantaten. Meestal is dit 10 jaar. Dat betekent dat als ze binnen die tijd scheuren of leeglopen, de fabrikant nieuwe implantaten moet vergoeden. Dit is echter bij de meeste plastisch chirurgen en verzekeraars niet bekend.

Je kunt de plastisch chirurg vragen of hij/zij contact zoekt met de fabrikant van je implantaten.

Levenslange garantie?

De fabrikanten hanteren niet allemaal dezelfde voorwaarden; bij sommigen geldt de garantie voor kosteloze vervanging bij scheuren voor de levensduur van de patiënt. Bij anderen geldt de garantie voor de levensduur van de implantaten. Waarschijnlijk is dit gemiddeld 10 jaar. De operatiekosten worden soms wel en soms niet of slechts gedeeltelijk vergoed.

Garantie Eurosilicone

Ze vallen tegenwoordig onder GC Aesthetics Silicone gel-filled breast implants. Recht op gratis vervanging van Eurosilicone borstimplantaten, gedurende de levensduur van de patiënt. (vanaf 2009) bij kapselvorming Baker klasse 3 of 4 en scheuren. Geen dekking chirurgische kosten.

Meer >>

Garantie Mentor

Recht op kosteloze vervanging bij scheuren, voor de levensduur van de patiënt. Binnen 10 jaar €1.000 voor operatie en narcose. >>

Klachten? Neem geen nieuwe

Als je klachten hebt gekregen door zwetende of kapotte implantaten, is het onverstandig om nieuwe implantaten te nemen. Je lichaam herkent de bekende indringer, zodra de nieuwe implantaten weer beginnen door te zweten. In principe kan dat al meteen na plaatsing beginnen, omdat de envelop rond het implantaat poreus is. Je lichaam gaat dan opnieuw reageren op de chemische stoffen uit de implantaten en je blijft even ziek.

Alleen als je geen klachten hebt van je implantaten, is het raadzaam om aanspraak te maken op de garantieregeling bij de leverancier of fabrikant van de implantaten.