Kosten / vergoeding / garantie

Kosten

Wat kost een borstvergroting?

Die varieert, van € 4000 tot € 6000 Dit bedrag is niet eenmalig. Om de 10 jaar moeten de implantaten vernieuwd worden en bij problemen váker.

Wat kost explantatie / verwijderen ?

Als er gebruik gemaakt wordt van narcose, dan zijn de kosten ca €3500. Per kliniek of ziekenhuis zal dit verschillend zijn. Informeer ernaar.

Heel veel vrouwen hebben meerdere her-operaties nodig door complicaties, vooral vrouwen met borstkanker.

Kijk vooruit, deze kosten komen elke (ca)10 jaar terug; Tussen €4000 en €6000 voor een borstvergroting. Je hebt ca 4-5 keer nieuwe nodig. Mocht je tussendoor klachten hebben, dan kan dit bedrag verder oplopen.

De verzekeraar vergoedt alleen de explantatie operatiekosten als ze kapot zijn of bij ernstige kapselvorming, maar bij andere klachten moet je alles zelf betalen; ca € 4.500

Inkomstenderving doordat je soms arbeidsongeschikt kunt worden. Daarnaast kun je voor veel medische kosten komen te staan.

Aanvragen machtiging.>> Formulier X14 Capsulectomie, verwijderen prothese en/of protheseplaatsing >>

Vergoeding

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten om explantatie bij aanhoudende systemische klachten te gaan vergoeden uit het basispakket. Hierbij is een advies van een internist of immunoloog noodzakelijk. 2018 >>

Voorwaarden verzekeraar: bestudeer deze en neem eventueel contact met hen op. VGZ 2018 >>

Verzekeraar vergoedt explantatie niet, wat kun je doen?

 • Wijs de verzekeraar op de site van het Zorginstituut; nr 4f: Zorgactiviteiten betreffende operatief plaatsen/verwijderen/vervangen borstprothese (2608) Hierin staat dat explantatie zonder medische noodzaak uitgesloten is, dus mét medische noodzaak vergoed moet worden. Echter... zolang als de verzekeraars ziekten door siliconen niet erkennen, zal dit moeilijk zijn. >>
 • Ga naar bv. dr. Nanayakkara in het VUmc voor een bewijs van medische noodzaak voor verwijdering van de implantaten. (helpt helaas niet altijd)
 • Informeer bij je plastisch chirurg naar de garantie. Die is voor de meeste merken 10 jaar.
 • De kosten aftrekken van belasting >>
 • Een lening afsluiten.
 • Rechtsbijstandsverzekering hulp vragen.
 • Reken uit hoeveel het de verzekeraar zal kosten als je ziek blijft en leg dit voor aan hun medisch adviseur,
 • Steeds nieuwe bezwaren indienen bij de verzekeraar, zodat het uiteindelijk de Ombudsman erbij betrokken wordt en uitspraak moet doen.>>
 • Geschillencommissie SKGZ benaderen >>
 • Neem contact op met het juridisch loket >>
 • Als je een bijstandsuitkering hebt, kun je een bijzondere-bijstand aanvragen. >>
 • Een melding doen bij meldpunt@igz.nl 088 120 5000
 • Verzamel je medisch dossier.


Lipofilling bij borstkankerpatiënten en BRCA1 wordt vergoed (15 dec. 2016) >>Garantie

Er zit garantie op de meeste merken implantaten. Meestal is dit 10 jaar. Dat betekent dat als ze binnen die tijd scheuren of leeglopen, de fabrikant nieuwe implantaten moet vergoeden. Dit is echter bij de meeste plastisch chirurgen en verzekeraars niet bekend.

Je kunt de plastisch chirurg vragen of hij/zij contact zoekt met de fabrikant van je implantaten.

Levenslange garantie?

De fabrikanten hanteren niet allemaal dezelfde voorwaarden; bij sommigen geldt de garantie voor kosteloze vervanging bij scheuren voor de levensduur van de patiënt. Bij anderen geldt de garantie voor de levensduur van de implantaten. Waarschijnlijk is dit gemiddeld 10 jaar.


 • Eurosilicone

Recht op gratis vervanging van Eurosilicone borstimplantaten, gedurende de levensduur van het implantaat. (vanaf 2009) Geen dekking chirurgische kosten. Meer >>


 • Mentor

Recht op kosteloze vervanging bij scheuren, voor de levensduur van de patiënt. Binnen 10 jaar: €1000 voor operatie en narcose. >>


Als je klachten hebt gekregen door kapotte implantaten, is het onverstandig om nieuwe implantaten te nemen. Je lichaam herkent de bekende indringer, zodra de nieuwe implantaten weer langzaam beginnen door te zweten. In principe kan dat al meteen na plaatsing beginnen, omdat de envelop rond het implantaat poreus is. Je lichaam gaat dan opnieuw reageren op de chemische stoffen uit de implantaten en je blijft even ziek.

Alleen als je geen klachten hebt van je implantaten, is het raadzaam om aanspraak te maken op de garantie-regeling van de implantaten.