Wetenschappelijke onderzoeken scheuren

Onderzoek naar 8000 implantaten

Scheuren: 30% binnen 5 jaar, 50% binnen 10 jaar, en 70% binnen 17 jaar >>

38 Onderzoeken over scheuren >>

FDA onderzoek over scheuren van implantaten.

77% van de implantaten scheurt / lekt bij een gemiddelde leeftijd van het implantaat van 10,8 jaar >>

Artikel in 'the Lancet'

Scheuren van siliconen borstimplantaten

40% scheurt bij 6 jaar en 95% bij 12 jaar. >>

Vervangende operatie en siliconen borstimplantaten breuk

Onderzoek waaruit blijkt dat bij 33% van de 907 vrouwen een borstimplantaat is verwijderd of vervangen.

Bij 48% scheurde het implantaat tijdens het verwijderen. >> Vertaling

De prevalentie van siliconen borstimplantaten scheuren onder Deense vrouwen 2001

Deens onderzoek door MRI, 533 borstimplantaten. 26% in 36% van de onderzochte vrouwen bleek gescheurd en 6% mogelijk gescheurd, 22 % was extracapsulair gescheurd. Leeftijd implantaten tussen 16 en 20 jaar. >> Vertaling

MRI evaluatie van borstimplantaten >>

Factoren die van invloed zijn op scheuren van siliconen borstimplantaten

Van de 102 implantaten die zijn verwijderd, was 60% intact, 33% gescheurd, 7% lek. Van 45 implantaten van 5 jaar oud, was 93% intact, Van 29 implantaten tussen 6 en 10 jaar oud, was slechts 31% intact, 59 % gescheurd, 10 % lek. Van 20 implantaten van 11 tot 15 jaar, waren 30 % intact, 55% gescheurd en 15% lek. Van 8 implantaten tussen 16 tot 26 jaar, waren 50% intact en 50% gescheurd. >> Vertaling

Een vrouw met veel siliconen scheuren, gecompliceerd met inflammatoir borstcarcinoom

In het hele lichaam werden siliconen-resten gevonden. >> Vertaling

Oksel siliconen lymfadenopathie secundair aan borstvergroting

Siliconen in de oksel door lek implantaat. >> Vertaling

Scheuren van een expander bootst terugkeer kanker in oksel na. >> Vertaling

Dual-energy CT for the evaluation of silicone breast implants. >> Vertaling

MRI's van gescheurde implantaten >>