Kapselvorming

Wat is kapselvorming?

Kapselvorming treedt op na een borstvergroting met borstimplantaten. Het lichaam ziet de implantaten als lichaamsvreemd materiaal. Er vormt zich altijd littekenweefsel /bindweefsel rond het implantaat, het zogenaamde kapsel. Dit proces vindt gedurende de eerste zes weken na de operatie plaats. Bij overmatige kapselvorming wordt het kapsel veel dikker en gaat het samentrekken. Dit kan erg pijnlijk zijn.

Kapselcontractie - samentrekken

Een ander woord voor kapselvorming is kapselfibrose. Het implantaat wordt hierdoor ingeklemd en gaat samentrekken, harder worden en vervormen. Dit wordt kapselcontractie genoemd. Het kapsel om de prothese is nu te voelen en kan ook zichtbaar worden. Kapselcontractie kan pijnlijk zijn en de implantaten en het kapsel moeten dan verwijderd worden. Door de inwendige druk bij inkapseling kan het implantaat eerder scheuren.

Kapsels verwijderen / capsulectomie

Als implantaten verwijderd worden, is het raadzaam dat de kapsels eruit gehaald worden, omdat daarin de siliconen-partikeltjes die zijn uitgezweet, kunnen zitten. Deze deeltjes kunnen dan gemakkelijk verder in het lichaam verspreiden. In dit artikel wordt goed uitgelegd waarom kapselverwijdering beter is: >>

Als kapsel niet volledig weggehaald kan worden

Soms kán het kapsel niet geheel worden weggehaald, raak dan vooral niet in paniek. De meeste klachten ontstaan door rondzwevende siliconen partikeltjes in je lichaam en niet het kleine beetje dat achterblijft in het kapsel.

Nooit laten 'kraken'

Sta nooit toe dat de plastisch chirurg de kapsels handmatig gaat 'kraken'. Dat is zinloos omdat de kapselvorming steeds terugkomt en daarnaast is handmatig kraken erg pijnlijk. Er is ook een risico dat het implantaat hierdoor scheurt.

De mate van kapselvorming - Bakerklasse

Classificatie Baker I, 2, 3 of 4


Baker 1: Normaal soepele borst met een natuurlijke vorm; Baker 1 kapselvorming treedt op bij alle patiënten met een borstvergroting.Baker 2: Bij aftasten heeft de borst een vastere consistentie,de natuurlijke vorm is behouden.Baker 3: Bij aftasten heeft de borst een vastere consistentie, de borst vertoont zichtbare vervorming.Baker 4: Duidelijk rondom vervorming van de borst.Door verzekeraars wordt de explantatie alleen maar vergoed bij Baker klasse 4.>>

Mammografie bij kapselvorming

Uit onderzoek is gebleken dat kapselvorming het zicht op een mammografie met 30 - 50% vermindert.>>

Daarnaast is een mammografie bij kapselvorming erg pijnlijk.

Wetenschappelijke onderzoeken kapselvorming

Wetenschappelijk onderzoeken kapselvorming >>